Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1 De algemene voorwaarden van Online Music Master zijn van toepassing op alle overeenkomsten van een gebruiker aangegaan met Online Music Master.

1.2 Een overeenkomst komt tot stand als de gebruiker het elektronisch aanvraagformulier heeft ingevuld en verzonden.

1.3 Bij het sluiten van een overeenkomst met Online Music Master aanvaardt de gebruiker de algemene voorwaarden.

1.4 Als je een abonnement wilt afsluiten, moet je akkoord gaan met een automatische incasso voor de terugkerende abonnementskosten. 

Door akkoord te gaan met de voorwaarden machtig je online music master om de relevante abonnementskosten te incasseren via een overschrijving met iDEAL gevolgd door een automatische incasso bij je bank voor alle daarna te betalen abonnementskosten. 

Je gaat ermee akkoord dat je abonnement onmiddellijk start en dat je het contract alleen kan beroepen via de 30 dagen niet goed = geld terug Garantie. 

We brengen de maandelijkse of jaarlijkse kosten op terugkerende basis in rekening via de geregistreerde betalingsmethode. Je kun op elk moment opzeggen. Dit gaat in aan het einde van de factuur periode. 

Gedeeltelijke maanden of jaren worden niet terugbetaald of gecrediteerd. 

1.5 Bij aankoop van losse cursuspakketten, zoals de gitaar challenge, ukelele cursus of cajon cursus. Is de betaling eenmalig en heb je onbeperkt toegang tot deze cursuspakketten zonder abonnement. 

Artikel 2 Misbruik

2.1 Bij het niet naleven van de algemene voorwaarden of misbruik van de dienst door gebruiker, is Online Music Master gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en het account van de gebruiker stil te leggen.

2.2 Indien Online Music Master schade oploopt door misbruik van de gebruiker is zij gerechtigd deze schade te verhalen op de gebruiker.

2.3 Online Music Master heeft het recht zonder opgaaf van reden een gebruiker te weigeren of te blokkeren.

Artikel 3 Opzeggen overeenkomst

3.1 De gebruiker kan te allen tijde de overeenkomst opzeggen, na het opzeggen heeft de gebruiker nog toegang tot wanneer er betaald is en dan vervalt de toegang. Opzeggen van je abonnement kan via de ‘opzeglink’ in de ledenomgeving of via een mail naar [email protected].

3.2 Uitzondering is er bij aankoop van cursussen zonder abonnement.  Bij deze cursussen heeft de gebruiker onbeperkt toegang tot de aangekochte cursuspakketten.  Bij deze cursussen is het dus niet nodig om een overeenkomst op te zeggen.

Artikel 4 Overmacht

4.1 Onder overmacht wordt een onvoorziene omstandigheid verstaan, die niet aan Online Music Master kan worden toegerekend. Het gaat hierbij onder meer om werkstaking, brand, oorlog, bedrijfsstoringen.

4.2 De schade die de gebruiker door de overmachtsituatie oploopt kan hij niet verhalen op Online Music Master.

Artikel 5 Vermelding

Online Music Master behoudt zich het recht om in bepaalde berichten en/of inhoud een verwijzing te plaatsen naar OnlineMusicMaster.nl

Artikel 6 Geschillen

6.1 Op alle rechten, verplichtingen en overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

6.2 Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 7 Nederlandse tekst prevaleert

De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.